SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Järfälla Löpskytteklubbs Policy

ÅTERBETALNINGSPOLICY

Återbetalning av avgifter
Vid styrkt längre tids sjukdom eller skada kan, vid begäran, ett belopp som är proportionellt mot återstående träningstillfällen under den aktuella terminen tillgodoräknas den sjuke eller skadade till nästa termin för delbetalning av nästkommande terminsavgift.


DROGPOLICY

Inledning
Järfälla Löpskytteklubb ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut.

En drogpolicy bygger på kunskap, engagemang och långsiktighet. Det ska ses som en strävan att åstadkomma ett gemensamt förhållningssätt inom föreningen utifrån samhällsläget och utvecklingen inom drogområdet. 

Våra ledare är och skall verka som goda förebilder som representerar vår idrott. Vi menar att alkohol- och droganvändning försämrar idrottsprestationer vilket är den raka motsatsen till ändamålet med idrotten.

Vi vill genom att verka för en alkohol- och drogfrihet visa att vi tar vår del av ansvaret för idrottande utövare. Genom avhållsamhet från alkohol och droger ger vi våra idrottsutövare och ledare trygg och säker miljö utan berusade eller påverkade ledare och aktiva. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet.


Definition
Med droger avses tobak (snusning och rökning), alkohol, narkotika och ej medicinskt bruk av narkotikaklassade läkemedel. Därutöver ingår även bruk av dopingmedel samt preparat som sniffas. 


Tobak (snusning och rökning)

Enligt Tobakslagen är det förbjudet med rökning i lokaler där det bedrivs barn- och ungdomsverksamhet. Åldersgräns för att köpa tobak är 18 år, enligt svensk lag.

Föreningarna har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak

Vi tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom vår verksamhet (ex träning och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:
  • Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.
Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda tobak (snusa eller röka) inom vår verksamhet (ex. träning). För denna målgrupp skall en tydlig information utgå för att påpeka om ansvaret.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.

Som barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för barn och ungdomar samt aktiva över 18 år och att hantera sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra.


Alkohol

Enligt Alkohollagen är det olagligt att sälja eller skaffa alkohol till unga under 20 år och servera alkohol till unga under 18 år i utskänkningslokal. Vidare är det olagligt för enskild att framställa sprit.

Föreningarna har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet (ex träning och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:
  • Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om ”problem/missbruk” bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.
Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför ska även de föregå med gott exempel och inte använda alkohol inom vår verksamhet (ex. träning och träningsläger). För denna målgrupp skall en tydlig information utgå för att påpeka ansvaret. Styrelsen kan vid specifika tillfällen bevilja att ett normalintag av alkohol brukas, dock skall alltid klubbens policy kommuniceras.

Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 å samt barn och ungdomarna själva.

Som barn- och ungdomsledare/tränare, tränare/ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar samt aktiva över 18 år. Inom föreningens verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol eller vara ”bakfull” vid följande tillfällen:
  • Under träning, resor och läger, tillfällen där man har ansvar för barn- och ungdomar (och aktiva över 18 år).
Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare, ledare för aktiva över 18 år använder/använt alkohol enligt ovan agerar vi på följande sätt:
  • Styrelsemedlem talar med ledaren/tränaren.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande sätt:
  • Enskilt samtal
  • Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
  • Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt uppdrag.


Narkotika och Dopingpreparat

Enligt Narkotikastrafflagen är det brottsligt att inneha, använda, framställa och överlåta narkotika. Dessutom är det förbjudet att anskaffa, bearbeta, transportera och förvara narkotika för annans räkning samt medverka i försäljning. Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet enligt idrottens stadgar. Från och med den 1 juli 1992 är doping också förbjudet enligt svensk lag, så även inom föreningarnas verksamhet.

Föreningarna har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och doping

Om vi skulle misstänka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopingpreparat agerar vi på följande sätt:
  1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
  2. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.
  3. Ytterligare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder.
Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är i första hand styrelsen men även ledare har ett stort ansvar.


Trafik

Vid resor, träning, läger ska man som ledare/tränare/aktiv eller förälder inte köra bil eller annat motorfordon med alkohol i kroppen (även "dagen efter/bakfylla"). Förarna skall vara utvilade, nyktra och följa gällande trafikregler.

Ansvariga för att dess riktlinjer följs är styrelsen och ledare själva.
 
Samarbetar med